Bagi Para Wanita Bacalah Ini !! Enam Wasiat Imam Ali Kepada Wanita Dalam Berhijab..


Imam Ali berkata, "Rasulullah saw melarang wanita menghias diri dihadapan selain suaminya. Jika wanita berbuat demikian (berhias diri) dihadapan pria asing, penerj.), maka Allah berhak membakar nya dalam api neraka."Diantara wasiatnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Pada akhir masa yang merupakan masa terburuk, kaum wanita menanggalkan jilbab dan menampakkan aurat.

Mereka hiasan dan bersolek. Mereka telah keluar dari batas agama, terjatuh ke dalam fitnah, dan bergegas mengejar nafsu. Mereka menghalalkan yang haram. Pada akhirnya, mereka kelak bakal terbakar api neraka dan mengalami siksa abadi."

Wasiat ini menjelaskan enam topik penting. Yaitu:

1. Masa terburuk adalah dimana kaum wanita tidak menjaga kehormatan jilbab dan harga diri.  
   
2. Kaum wanita yang keluar rumah dengan berhias dan bersolek, serta merusak kehormatan berarti telah keluar dari batas agama dan menentangnya.

3. Wanita seperti ini terjerumus dalam fitnah dan meyebabkan timbulnya pelbagai penyimpangan dan perbuatan dosa.

4. Wanita se1. perti ini adalah pengejar kesenangan hawa nafsu. Mereka dikuasai penyembahan nafsu, bukan dikuasai oleh akal dan logika.

5. Wanita seperti ini mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menginjak-injak hukum dan ketetapan Ilahi, serta mengakibatkan bertambahnya kerusakan.

6. Pada akhirnya, jenis wanita seperti ini akan mengalami siksa abadi dalam neraka.

Benar, kaum wanita yang tidak memelihara kehormatan jilbab dan harga diri Islami bakal menimbulkan pelbagi penyimpangan, perbuatan nista, dan kerusakan. Akhirnya, dia membakar diri sendiri dengan 'api jahanam dunia' dan gaya hidupnya yang menyimpang. Diakhirat kelak, Allah menghukumnya dengan siksa abadi.