Inilah 6 Hal yang Akan Membuat Kita Selalu di Doakan Malaikat


Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah adalah tuhan pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada Illah yang patut untuk kita minta pertolongan selain Dia. Allah telah memberikan keleluasan bagi hamba-Nya untuk mengajukan permohonan. Walaupun manusia tidak memanjatkan doa kepada-Nya, namun Allah tetap akan memberikan kepada manusia apa yang sudah menjadi bagiannya.

Namun, sejatinya do’a adalah senjata orang mukmin. Permintaan yang dipanjatkan kepada Allah dengan bersimpuh kepada-Nya; penuh rasa tunduk dan menghamba pada-Nya. Ada banyak cara yang bisa ditempuh agar doa dikabulkan oleh Allah, yakni dengan menitipkan do’a.

Bagaimana bila yang berdoa untuk kita adalah para malaikat Allah, tanpa harus kita minta titipan?. Malaikat juga disebut sebagai makhluk ghaib. Namun, malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada-Nya. Telah disebutkan dalam dalil-dalil hadits Rasulullah bahwa malaikat akan mendoakan untuk kaum muslimin disaat-sat tertentu. Di antaranya:

1. Berada di masjid dalam keadaan suci dari hadats

Rasulullah bersabda: malaikat akan selalu berdoa untuk orang yang berada di masjid atau mushalla tempat ia shalat, selama ia belum batal wudhu’nya saat duduk disana. Para malaikat akan berdoa dengan mengucapkan “ya Allah, ampunilah dia dan limpahkan rahmat-Mu kepadanya. (HR. Al-bukhari, no. 434)

2. Mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan

Rasulullah bersabda: jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat akan ikut mengaminkan doa tersebut seraya juga berdoa, “semoga kamu juga mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk saudaramu”(HR, Abu Dawud, no. 1536).

3. Berdoa saat keluar dari rumah

Rasulullah bersabda: kalau seseorang keluar dari rumah seraya berdoa: “Bismillaahi tawakkaltu alallahi laa haula wa laa quwwata illa billahi”. Maka malaikat akan berdoa untuk dia dengan ucapan, “semoga engkau diberikan petunjuk, dipenuhi keinginanmu dan dilindungi Allah”. Maka yang terjadi adalah setan semua menghindar darinya sambil berkata pada teman-temannya. “bagaimana bisa kalian menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi keinginannya, dan dilindungi oleh Allah” (HR. Abu daawud, no. 5097)

4. Berinfak setiap pagi hari

Rasulullah bersabda: disetiap pagi hari, ada dua malaikat yang turun kebumi, mereka berdoa, yang satu mengucapkan. “ya Allah berikanlah balasan yang lebih baik untuk orang yang berinfak di jalan-Mu. “sesungguhnya yang satunya lagi mengucapkan, “ya Allah berikanlah kehancuran dalam harta orang yang menahannya”(HR. al-Bukhari dan Muslim).

5. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat

Rasulullah bersabda: sungguh Allah dan para malaikat-Nya serta seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut dilubangnya dan ikan di lautan akan bershalawat (berdoa) untuk orang yang akan mengajarkan ilmu bermanfaat. (HR. at-Tirmidzi, no. 2685)

6. Shalat di shaf pertama

Rasulullah bersabda: sungguh Allah dan para malaikat-Nya akan bershalawat untuk orang yang shalat di shaf-shaf urutan pertama.


Referensi: Majalah as-Sunah