Inilah 5 Hal yang Menjadikan Gelap tapi Juga Menjadikan Terang


Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, “Ada lima hal yang bisa menimbulkan kegelapan, tetapi ada juga lima hal sebagai penerangnya, yaitu:

1). Mencintai dunia itu menimbulkan kegelapan jiwa, sedangkan lampu penerangnya adalah taqwa,

2). Perbuatan dosa itu menimbulkan kegelapan jiwa, sedangkan lampu penerangnya adalah bertaubat,

3). Alam kubur itu merupakan tempat yang gelap, sedangkan lampu penerangnya adalah kalimah tauhid atau dua kalimah syahadat

4). Alam akhirat itu merupakan kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah amal shaleh,

5). Shirat(titian) itu merupakan kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah keyakinan.

Sumber: 218 Senjata Juru Dakwah/ Penyusun: KH. A Aziz Masyuri/ Penerbit: Qultum Media
[jsc]